כאן" מציאות ישראלית באמנות"
כאן" מציאות ישראלית באמנות"

ספר 2020

כאן" מציאות ישראלית באמנות"
כאן" מציאות ישראלית באמנות"

ספר 2017

כאן" מציאות ישראלית באמנות"
כאן" מציאות ישראלית באמנות"

ספר 2016

ספר לאומן יואל ברקן
ספר לאומן יואל ברקן

עיצוב ועימוד ספר

ספר לאומן יואל ברקן
ספר לאומן יואל ברקן

עיצוב ועימוד ספר

ספר לאמן איתן ארנון
ספר לאמן איתן ארנון

עיצוב ועימוד ספר

ספר לאמן איתן ארנון
ספר לאמן איתן ארנון

עיצוב ועימוד ספר

כאן" מציאות ישראלית באמנות"
כאן" מציאות ישראלית באמנות"

ספר 2014

כאן" מציאות ישראלית באמנות"
כאן" מציאות ישראלית באמנות"

ספר 2015

ספר לאמנית נורית שושני
ספר לאמנית נורית שושני